Informace o konání jednotných přijímacích zkoušek - termíny

  Všechny úpotřebné informace, vč. časové osy naleznete v sekci "Pro uchazeče/Přijímací řízení"

  Publikováno: 2.4.2020

  Informace o konání jednotných přijímacích zkoušek

  Žák koná JPZ ve škole, kterou má uvedenou v přihlášce na 1. pořadí . Konkrétní termín JPZ stanoví a zveřejní na svých webových stránkách MŠMT. Nejpozději 5 ní před konáním JPZ rozešle škola, která zkoušku pořádá, pozvánky vygenerované systémem CERTIS na e-mailové adresy žáků nebo jejich zákonných zástupců. Popřípadě v listinné podobě na adresu žáka. Současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

  Publikováno: 27.3.2020

  Výuka v době karantény

  Vážení rodiče, milí žáci. Kontrolujte pravidelně náš elektronický systém edookit, kde budete informováni o stavu opatření a zároveň Vám zde budou zadávány úkoly pro domácí přípravu.

  Publikováno: 12.3.2020