TECHNICKÉ KROUŽKY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

LISTOPAD  2014 – BŘEZEN 2015

TRUHLÁŘSKÉ DOVEDNOSTI

 • Zájemci se seznámí s různými druhy dřeva, jejich vlastnostmi a vadami, dřevokaznými houbami, v dílnách pak se základními charakteristikami ručního nářadí, jeho funkcemi. Zhotoví si výrobek podle vlastního námětu.
 • Začíná se v pondělí  3.11.2014, odjezd do školy/ Oldřichova ve 14.30 hod. od parku-mlýna
 • Vedoucí kroužku: Jaromír Hohler, tel. 374616351, jaromir.hohler@sps-tachov.cz; Jiří Hubálek, tel. 374723714, jiri.hubalek@sps-tachov.cz

ZÁMEČNICKÉ  DOVEDNOSTI

 • Jedná se o základní  kovoobráběcí  práce – pilování, dělení materiálu, ohýbání, řezání závitů a nýtování, dále o jednoduché montážní práce, ukázky strojního obrábění. – vrtání. V závěru si zhotoví drobný výrobek – kovová hrací kostka, modelářský svěráček, hlavolam …
 • Začíná se ve čtvrtek 6.11.2014  od 14.30 hod – BHS Tachov/vrátnice
 • Vedoucí kroužku: Michal Polanský, tel. 374219083, michal.polansky@sps-tachov.cz

STAVEBNÍ ČINNOSTI

 • Dějiny architektury, vývoj stavebnictví. Pomocí modelů bude prezentována činnost stavebních strojů. Žáci se také seznámí s navrhováním a vypracováním projektové dokumentace v AUTOCADu. V závěru si procvičí zručnost při nácviku stavebních prací -  zdění, omítání, dlažby, obklady.
 • Začíná se ve středu 5.11.2014, odjezd do školy/Oldřichova ve 14.30 hod. od parku-mlýna
 • Vedoucí kroužku: Ing. arch. Romana Košátková, tel. 374616351, romana.kosatkova@sps-tachov.cz; Petr Větrovský, tel. 374723714, petr.vetrovsky@sps-tachov.cz

ZÁKLADY  ELEKTROTECHNIKY

 • Kroužek nabízí rozšíření základních znalostí o elektřině, o zapojování  elektrických přístrojů a o rozvodu elektrické energie. Zajímavé je zapojování a oživení dorozumívací a zabezpečovací techniky.
 • Začíná se v úterý 11.11.2014, odjezd do dílen v Oldřichově ve 14.30 od parku-mlýna
 • Vedoucí kroužku: Jiří Štrunc, tel. 374723714, jiri.strunc@sps-tachov.cz

PRÁCE CAD SYSTÉMŮ NA PC A V POČÍTAČOVÉ SÍTI

 • Žáci se seznámí se základy ovládání a vlastní činností programu, se základními funkcemi a typy počítačových sítí. Budou pracovat na vlastním výrobním výkresu a vlastním návrhu počítačové sítě, návrhy budou vyhodnoceny a nejlepší oceněny.
 • Začíná se ve středu 5.11.2014, odjezd do školy ve 14.30 od parku-mlýna
 • Vedoucí kroužku Ing. Josef Bláha, tel. 374616361,  josef.blaha@sps-tachov.cz

ÚPRAVA DIGITÁLNÍHO OBRAZU POMOCÍ GRAFICKÝCH PRACOVNÍCH STANIC

 • Seznámení se základy rastrové a vektorové grafiky, metodami pořizování obrazu, způsobu kódování a uložení v digitální podobě.   (program Adobe Photoshop).Vypracují vlastní grafický návrh, který  bude vyhodnocen a nejlepší oceněn.
 • Začíná se ve středu 5.11.2014, odjezd do školy ve 14.30 od parku-mlýna
 • Vedoucí kroužku: Ing. Roman Bartoš, tel. 374616361, roman.bartos@sps-tachov.cz

ELEKTRONIKA A ROBOTIKA

 • Nejdříve teorie z elektrotechniky, pak praktická průprava a následně návrh a zapojení jednoduchých elektrických obvodů pomocí robotických stavebnic a přípravků. V závěrečné části si žáci podle vytvořeného zadání  sestaví a oživí mobilního robota.
 • Začíná se v úterý 4.11.2014, odjezd do školy ve 14.30 hod. od parku-mlýna
 • Vedoucí kroužku: Mgr. Milan Klimeš, tel. 374616359, milan.klimes@sps-tachov.cz

Také můžete kontaktovat  Marii Smetanovou, tel. 374616360,  marie.smetanova@sps-tachov.cz