Certifikáty

Škola uděluje žákům osvědčení

Dodatek k Osvědčení o získaném vzdělání v českém a anglickém jazyku EUROPASS - všichni úspěšní absolventi maturitní nebo závěrečné zkoušky
 
Osvědčení o konání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb. -  absolventi oboru elektrikář-silnoproud
 
Svářečský průkaz            - žáci oboru strojní mechanik a obráběč kovů 
 
Osvědčení o obsluze VZV - žáci 3.ročníku SOU  a 4. ročníků SOŠ    
 
Další certifikáty podle aktuální nabídky školení ve školním roce.