Souhrnný list projektu

Název GP: Zdravá škola – podpora rovných příležitostí žáků
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.2.03/02.0016
Číslo OP    CZ.1.07
Název OP     OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy    02
Název výzvy    Plzeňský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.2
Prioritní osa    7.1
Název prioritní osy     Počáteční vzdělávání
Oblast podpory    7.1.2
Název oblasti podpory     Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu        ZDRAVÁ ŠKOLA - podpora rovných příležitostí žáků
Registrační číslo    CZ.1.07/1.2.03/02.0016
Datum založení žádosti    26. června 2009 8:52:06
Datum finalizace    11. srpna 2009 21:50:26
Harmonogram projektu       
Předpokládané datum zahájení projektu:    1.2.2010           
Skutečné datum zahájení projektu:        1.4.2010 (viz změna projektu)   
Předpokládané datum ukončení projektu    30.6.2012
Žadatel projektu
Název organizace        Střední průmyslová škola, Tachov, Světce
Právní forma organizace    Příspěvková organizace
Osoby žadatele
Statutární zástupce         Hrčková Jana, Mgr.
Partner projektu
Název organizace        Institut pro ženy, o.s.
Právní forma organizace    Partner s finančním podílem na rozpočtu