VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Obsluha dřevařských strojů a zařízení (33-035-H)

Vzdělávání v programu Obsluha dřevařských strojů a zařízení (33-035-H) směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro obsluhu dřevařských strojů a zařízení, seřizování a obsluhu dřevoobráběcích a dřevozpracujících strojů, k provádění prácí při sušení řeziva, při řezání, hoblování, frézování a při zpracování dřevního odpadu. Vzdělávací program uvede účastníka do problematiky související s vyhotovením technické dokumentace, s uplatňováním zásad jakosti a kontroly a využíváním informačních technologií.

 • Zahájení        4. listopadu
 • Vstupní požadavky    Minimálně základní vzdělání.
 • na uchazeče       
 • Forma výuky        Prezenční
 • Délka výuky        250 hodin
 • Způsob ukončení     Zkouška
 • Certifikát        Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.
 • Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

Onemocnění vylučující výkon typové pozice:

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.  Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz.

Absolvent vzdělávacího programu je připraven na výkon pracovních pozic:

 • Obsluha dřevařských strojů a zařízení,
 • pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva,
 • obsluha sušáren řeziva a přířezů ve výrobě dřevařských polotovarů,
 • obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu,
 • obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výrobě drobných dřevěných výrobků,
 • obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva
 • a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace,
 • dělník v dřevozpracujícím průmyslu

 Informační leták ke stažení naleznete na tomto odkazu