Prezentace na StreTech, ČVUT Praha

Název akce: Prezentace na StreTech, ČVUT Praha
Den a místo konání: 10.6.2015
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0012
Název projektu: Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství 
 
Na ČVUT v Praze se konal ve spolupráci se středními školami ve středu dne 10. června 2015 devátý ročník setkání a prezentace prací studentů středních škol „Středoškolská technika 2015 -  StreTech 2015“. Cílem konference StreTech bylo umožnit setkání a prezentaci prací studentů a jejich středních škol na půdě univerzity. Práce byly prezentovány buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K  prezentaci byly použity i některé z výsledků středoškolské výuky a témata pro konferenci StreTech 2015 nebyla nijak omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.
 
Podobně jako mají strojírenské firmy pro setkání a prezentaci svých prací veletrh v Brně nebo v Hannoveru, mají i studenti tuto možnost právě na Českém vysokém učení technickém v Praze. 
 
Studenti SPŠ Tachov Adam Hanzálek a Filip Vrba měli připravenou prezentaci přípravku na měření sil šroub – pružina. Přípravek sami vyráběli v hodinách praxe, zhotovovali technickou dokumentaci v hodinách technického kreslení, zpracovávali technologický postup v hodinách strojírenské technologie a prováděli technické výpočty v hodinách stavba a provoz strojů. Hlavní myšlenky ale zpracovávali v hodinách technického kroužku projektu Regiopopulár, kde také hlavní výpočty prováděli pomocí software Wolfram Mathematica.
 
Jejich „stánek“  navštívilo mnoho přítomných účastníků  a studenti s entuziasmem popisovali funkci jejich přístroje. Navštívili je zde samozřejmě strojaři, kteří ocenili způsob výpočtu sil ve šroubu a v pružině včetně demonstrace. Ale i další technici si ujasnili, zda při stejném utahovacím momentu je větší osová síla ve šroubu M10 či M12. Ne každý si byl jist, že právě ve šroubu  M10 – naši studenti je však o této skutečnosti rádi přesvědčili.