III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. r. 2019/2020

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 vypisuje III. kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníků ve školním roce 2019/2020.

Denní forma vzdělávání  

Obor

Počet volných míst

           Výstup

23-41-M/01   Strojírenství

25

maturitní zkouška

18-20-M/01   Informační technologie

16

maturitní zkouška

23-45-L/01    Mechanik seřizovač

7  maturitní zkouška

23-51-H/01   Strojní mechanik

4

výuční list

23-56-H/01   Obráběč kovů

4

výuční list

33-56-H/01   Truhlář

8

výuční list

36-67-H/01   Zedník

8

výuční list

 

  • Podmínky pro přijímací řízení jsou stejné jako v I. kole.
  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Přihlášky potvrzené základní školou přijímá ředitel školy, do které se uchazeč hlásí.


Přihlášky zasílejte nejpozději do 19.8.2019
Seznam přijatých uchazečů  bude zveřejněn na webových stránkách školy www.sps-tachov.cz  dne 27.8.2019.


V Tachově, Světcích 28.6.2019