III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk. r. 2018/2019

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 vypisuje III. kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníků ve školním roce 2018/2019.

Denní forma vzdělávání  

Obor

Počet volných míst

           Výstup

23-41-M/01   Strojírenství

19

maturitní zkouška

18-20-M/01   Informační technologie

19

maturitní zkouška

23-51-H/01   Strojní mechanik

14

výuční list

23-56-H/01   Obráběč kovů

9

výuční list

26-51-H/02   Elektrikář-silnoproud

16

výuční list

33-56-H/01   Truhlář

21

výuční list

36-67-H/01   Zedník

0

výuční list

64-41-L/51   Podnikání – dálková forma

0

maturitní zkouška

 

  • Podmínky pro přijímací řízení jsou stejné jako v I. kole.
  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Přihlášky potvrzené základní školou přijímá ředitel školy, do které se uchazeč hlásí.


Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.8.2018
Seznam přijatých uchazečů  bude zveřejněn na webových stránkách školy www.sps-tachov.cz  dne 27.8.2018.


V Tachově, Světcích 20.6.2018