II. Kolo přijímacího řízení

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 vypisuje II. kolo přijímacího řízení  pro přijímání uchazečů do 1. ročníků ve školním roce 2019/2020.

Denní forma vzdělávání

 

Obor

Počet volných míst

           Výstup

23-41-M/01   Strojírenství

27

maturitní zkouška

18-20-M/01   Informační technologie

18

maturitní zkouška

23-45-L/01   Mechanik seřizovač

8

maturitní zkouška

23-51-H/01   Strojní mechanik 

5 výuční list

23-56-H/01   Obráběč kovů

4

výuční list

33-56-H/01   Truhlář

8

výuční list

36-67-H/01   Zedník

8

výuční list

 

Podmínky pro přijímací řízení jsou stejné jako v I. kole.

Přijímací zkoušky se nekonají.

přihlášky potvrzené základní školou přijímá ředitel školy, do které se uchazeč hlásí.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 27.5.2019

Seznam přijatých uchazečů  bude zveřejněn na webových stránkách školy

www.sps-tachov.cz  dne 14.6.2019 po 15-té hodině.