II. Kolo přijímacího řízení

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 vypisuje II. kolo přijímacího řízení  pro přijímání uchazečů do 1. ročníků ve školním roce 2020/2021.

Denní forma vzdělávání

 

Obor
Počet volných míst Výstup

23-41-M/01   Strojírenství

26

maturitní zkouška

18-20-M/01   Informační technologie

24

maturitní zkouška

23-45-L/01   Mechanik seřizovač

14

maturitní zkouška

23-56-H/01   Obráběč kovů

1

výuční list

33-56-H/01   Truhlář

4

výuční list

36-67-H/01   Zedník

8

výuční list

 

Podmínky pro přijímací řízení jsou stejné jako v I. kole.

Přijímací zkoušky se nekonají.

přihlášky potvrzené základní školou přijímá ředitel školy, do které se uchazeč hlásí.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3.7.2020

Seznam přijatých uchazečů  bude zveřejněn na webových stránkách školy

www.sps-tachov.cz  dne 17.7.2020 po 15-té hodině.