INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ 2019

Přijímání ke vzdělávání ve Střední průmyslové škole, Tachov, Světce 1
pro školní rok 2019/2020 – denní forma vzdělávání

soubor s informacemi ke stažení