36-67-H/01   ZEDNÍK

Délka studia :           3 roky

Výstup            :           závěrečná zkouška

 

Profil absolventa:

  • velmi dobře se orientuje ve stavebních výkresech
  • je odborníkem na provádění objektů pozemního stavitelství, umí používat 

      tradiční i novodobé materiály a technologie ( Wienerberger, HELUZ,

      KB Blok,ytong, Hasit…)

  • má znalosti v oblasti montáže sádrokartonových konstrukcí
  • umí osazovat výrobky PSV (okna, zárubně)
  • provádí vnitřní, fasádní i sanační omítky
  • má znalosti a dovednosti v pokládání obkladů a dlažeb
  • ovládá práce na rekonstrukcích a modernizacích budov
  • umí provádět kontaktní zateplování budov

 

Formou exkurzí, veletrhů, seminářů stavebních firem si žáci prohlubují získané vědomosti, prováděním odborného výcviku na speciálních zakázkách  si zvyšují i úroveň dovedností.

Své  celkové  znalosti si ověřují  při  odborných soutěžích  nejen v rámci  regionu,  ale i na republikových soutěžích.

Závěrečné zkoušky se realizují podle Jednotného zadání, které zpracoval Národní ústav odborného vzdělávání pro ČR.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium a odměnu za úspěšné ukončení studia.

Ve 3. ročníku i oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

 

Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

 

Určeno pro :

-         žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

 

Možnost dalšího uplatnění :

-         nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

-         podnikání v oboru

-         rekvalifikace v příbuzných oborech (montér suchých staveb, obkladač, štukatér,

tesař, pokrývač)