33-56-H/01   TRUHLÁŘ

Délka studia :           3 roky

Výstup            :           závěrečná zkouška

 

 

Profil absolventa :

  • umí ručně i strojně opracovávat dřevo a materiály na bázi dřeva
  • seřizovat stroje a výrobní zařízení
  • kreslit výrobní dřevařské výkresy nejen klasicky, ale také pomocí grafických  počítačových programů - 3D
  • číst výrobní výkresy a vyrábět podle nich stavebně truhlářské výrobky

(okna, dveře, dřevěná schodiště)

  • provádět obklady stěn a stropů v interiéru i exteriéru
  • pokládat podlahy
  • vyrábět jednoduchý nábytek
  • zhotovit a montovat jednoduché schody

 

Žáci si prohlubují získané vědomosti a dovednosti formou exkurzí, návštěv na odborných veletrzích, a zejména vlastní prací na zakázkách a  praxemi u firem – od stavebních konstrukcí přes výrobu schodišť, náročných rukodělných výrobků, až po velkovýrobu oken pomocí cnc strojů (eurookna, apod.)

Své celkové znalosti si ověřují při odborných soutěžích nejen v rámci regionu.

Závěrečné zkoušky se realizují podle Jednotného zadání, které zpracoval Národní ústav odborného vzdělávání pro ČR.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium a odměnu za úspěšné ukončení studia.

Ve 3. ročníku i oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

 

Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Určeno pro :

-         žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Požadujeme :

-         dobrý zdravotní stav a fyzickou zdatnost

-         manuální zručnost

-         prostorovou představivost

-         samostatnost a ukázněnost  (práce na strojích)

Možnosti dalšího uplatnění :

-         nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

-         podnikání v oboru

-         rekvalifikace v příbuzných oborech  (tesař, pokrývač, montér suchých staveb)