Mechanik strojů a zařízení 

Délka studia : 4 roky
 
Výstup : maturitní zkouška
 
 
Obor vzdělání Mechanik strojů a zařízení připravuje žáky pro výrobu a montáž strojních součástí, sestavování, opravování a oživování strojírenských výrobků i NC strojů, diagnostikování a odstraňování poruch na složitých strojích a zařízeních, zajištění předávacího a opravárenského servisu, při kterém se uplatňují ruční a strojní obrábění materiálů, svařování. 
 

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru mechanik strojů a zařízení se uplatní především jako pracovníci zajištující technologické stránky výrobního procesu. Mohou pracovat ve výrobním provozu, v oblasti opravárenství, nebo montážních prací, jako mistři, nebo vedoucí provozu, technik měření, prodejce apod. Mají rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Absolvent může také pokračovat ve vysokoškolském studiu a získat tak vzdělání bakalářské popř. magisterské.