Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ŠVP – Aplikované informační technologie)

36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01   STROJNÍ MECHANIK

23-56-H/01   OBRÁBĚČ KOVŮ

26-51-H/02   ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD

33-56-H/01   TRUHLÁŘ

36-67-H/01   ZEDNÍK  

Obory nástavbové ukončené maturitní zkouškou

64-41-L/51  PODNIKÁNÍ - dálková forma 

Všechny obory (neplatí pro nástavbové studium) :

- odměny za produktivní činnost žáků

- zdarma osobní ochranné pracovní pomůcky

- pravidelné zdravotní prohlídky

- praxe u firem