Informační technologie

1.ročník

Žáci si kupují:

 • Evans V., Dooley J.: Upstream Beginner A1+ [Express Publishing]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Horák J.: Učebnice hardware (Stavíme si počítač) [Computer Press]

Škola žákům půjčuje:

 • Černej P.: Dějepis pro SOŠ [SPN]
 • Braniš M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí [Informatorium]
 • Navrátil P.: S počítačem nejen k maturitě [Computer Media]
 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 1.ročník středních škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Literatura pro 1.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Čítanka pro 1.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Calda E.: Matematika 1. část (pro střední odbroné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Odvárko O.: Matematika 2. část (pro střední odbroné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [SPN]
 • Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika 1 (pro střední školy)  [Prometheus]
 • Blažek, Fabini: Chemie (pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření) [SPN]

2.ročník

Žáci si kupují:

 • Tkadlečková C.: Chill out [Klett]
 • Vomáčková O.: Direkt 1 [Klett]
 • Evans V., Dooley J.: Upstream Elementary A2 [Express Publishing]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Šedová H.: MS Access 2007 [Computer Media]

Škola žákům půjčuje:

 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 2.ročník středních škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Literatura pro 2.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Čítanka pro 2.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Odvárko O.: Matematika 3. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Lepil O., Bednařík M., Hýblová R.: Fyzika 2 (pro střední školy [Prometheus]
 • Valenta M.: Občanská nauka 1 [SPN]

3.ročník

Žáci si kupují:

 • Tkadlečková C.: Chill out 1 [Klett]
 • Evans V., Dooley J.: Upstream Pre-Intermediate B1 [Express Publishing]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Zlámal J., Mendl Z.: Ekonomie nejen k maturitě 1 [Computer Media]
 • Blahovec A.: Elektrotechnika 1 [informatorium]

Škola žákům půjčuje:

 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 3.ročník středních škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Literatura pro 3.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Čítanka pro 3.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Odvárko O.: Matematika 3. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Kolouchová J.: Matematika 5. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Valenta M.: Občanská nauka 2 [SPN]

4.ročník

Žáci si kupují:

 • Evans V., Dooley J.: Upstream Level B1+ [Express Publishing]
 • Kolektiv autorů: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (pro 1. až 4.ročník) [Prometheus]
 • Zlámal J., Mendl Z.: Ekonomie nejen k maturitě 2 [Computer Media]
 • Blahovec A.: Elektrotechnika 1 [informatorium]

Škola žákům půjčuje:

 • Čechová M., Kraus J., Styblík Vl., Svobodová I.: Český jazyk pro 4.ročník středních škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Literatura pro 4.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Soukal J. a kolektiv: Čítanka pro 4.ročník středních odborných škol [SPN]
 • Petránek O.: Matematika 4. část (pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť) [Prometheus]
 • Valenta M.: Občanská nauka 3 [SPN]