STANOVENÍ TVORBY PRACOVNÍCH LISTŮ  PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU  Z CIZÍHO JAZYKA

  1. Pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci 3 zkušební úlohy  zpracované CERMATEM a 1 zkušební úlohu zpracovanou školou.
  2. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh budou stanovena ředitelkou školy a zpřístupněna žákům školy nejpozději do 31. 10. – školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.