Strojírenská technologie – maturitní okruhy

 1.  Mechanické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení
 2. Technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení
 3. Zkoušky dynamických vlastností
 4. Zkoušky bez porušení soudržnosti materiálu
 5. Přehled materiálů používaných ve strojírenství
 6. Plasty
 7. Prášková metalurgie
 8. Základy metalografie
 9. Tepelné zpracování kovů
 10. Výroba odlitků
 11. Tváření kovů za tepla
 12. Tváření kovů za studena
 13. Svařování a pájení
 14. Polotovary
 15. Základy obrábění
 16. Soustružení
 17. Vrtání a vyvrtávání
 18. Frézování
 19. Hoblování, obrážení, protahování a protlačování
 20. Broušení
 21. Výroba ozubení
 22. Dokončovací způsoby obrábění
 23. Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu
 24. Speciální způsoby obrábění
 25. Lícování a měření

Elektrotechnika – maturitní okruhy

 1. Stavba hmoty – částice hmoty, látka jako forma hmoty, dělení látek podle vodivosti
 2. Elektrický proud- el. proud v pevných, kapalných a plynných látkách, aplikace v praxi
 3. Točivé stroje, dělení – princip točivého stroje, zapojení motorů
 4. Spínací prvky v elektrotechnice, materiály spínacích prvků, stykače
 5. Ochranné prvky v elektrotechnice, pojistky, jističe, ochrana před úrazem el. proudem

Automatizace – maturitní okruhy

 1.  Řízení a řídící systémy    
 2. Regulace a regulační systémy
 3. Mechanické řízení a jeho prvky
 4. Druhy regulátorů, regulátory P
 5. Prvky pneumatického řízení
 6.  Pneumatické obvody, schéma ovládání lineárních motorů

Ekonomika – maturitní okruhy

 1.  Ekonomie, ekonomika, makro a mikroekonomie- definice, příklady
 2. Živnost a druhy podnikání, podmínky pro získání živnostenského listu
 3. Bankovní soustava ČR, kapitálový trh
 4. Zákoník práce, vznik pracovního poměru, obsah pracovní smlouvy
 5. Firmy a jejich druhy
 6. Ekonomické systémy, historický vývoj, příklady
 7. Tržní ekonomika, podstata, úloha
 8. Daňová soustava ČR, přímé daně, úkol finančního úřadu
 9. Plátce daně, poplatník
 10. Výhody a nevýhody podnikání v různých firmách
 11. Daňová soustava ČR
 12. Celní nástroje ekonomiky, tarifní, netarifní a smluvní nástroje ekonomiky
 13. Ukončení pracovního poměru, rozdíl mezi mzdou a platem
 14. Úkoly manažerů makléřům, burza RM systém