Okruhy pro ústní maturitní zkoušku

Předmět: Soubor odborných strojírenských předmětů

STAVBA A PROVOZ STROJŮ

Obor vzdělání : 23 – 41 – M / 01  Strojírenství

SPS 

 1. Šroubový spoj
 2. Kolíkový a čepový spoj
 3. Spojení hřídele s nábojem
 4. Nerozebíratelná spojení strojních součástí
 5. Potrubí a armatury
 6. Hřídele
 7. Ložiska
 8. Hřídelové spojky
 9. Brzdy
 10. Opásané převody se silovým a tvarovým stykem
 11. Kontaktní převody se silovým a tvarovým stykem
 12. Kinematické mechanismy
 13. Klikový mechanismus
 14. Tekutinové mechanismy
 15. Zařízení pro zvedání do malých a středních výšek
 16. Dopravní zařízení
 17. Jeřáby
 18. Stroje pro dopravu kapalin
 19. Stroje pro dopravu a stlačování plynů
 20. Spalovací motory
 21. Plynové a spalovací turbíny
 22. Vodní turbíny a elektrárny
 23. Parní turbíny a generátory
 24. Jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie
 25. Technická úprava prostředí

MEC

 1. Síla a moment síly
 2. Rovnoběžné síly
 3. Vazby a vazbové síly na nosníku na dvou podporách
 4. Vazby a vazbové síly na vetknutém nosníku
 5. Příhradové konstrukce řešené styčníkovou metodou
 6. Příhradové konstrukce řešené průsečnou metodou
 7. Těžiště
 8. Tření smykové a čepové
 9. Tření vláknové a valivý odpor
 10. Pružnost a pevnost – základní zákon pružnosti a pevnosti
 11. Namáhání na tah (tlak)
 12. Namáhání na smyk
 13. Namáhání na krut
 14. Namáhání na ohyb – průřezové charakteristiky
 15. Namáhání na ohyb u nosníku na dvou podporách
 16. Namáhání na ohyb u vetknutého nosníku
 17. Dimenzování a deformace u nosníků namáhaných na ohyb
 18. Namáhání na vzpěr
 19. Složené namáhání
 20. Kinematika
 21. Dynamika
 22. Hydromechanika – hydrostatika
 23. Hydromechanika – hydrodynamika
 24. Termomechanika – základní stavová rovnice plynů
 25. Termomechanika – sdílení tepla