LITERATURA

MINIMÁLNÍ POČET DĚL V ŽÁKOVĚ SEZNAMU

CELKOVÝ POČET LITERÁRNÍCH DĚL 20
Světová a česká literatura do konce 18. stol. 2
Světová a česká literatura do konce 19. stol. 3
Světová literatura 20. a 21. stol. 4
Česká literatura 20. a 21. stol. 5
Próza 2
Poezie 2
Drama 2
Maximální počet děl od jednoho autora 2

 Seznam četby k maturitě ve formátu .pdf