PROFILOVÁ ČÁST- JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN 2018

23-41-M/01  STROJÍRENSTVÍ

1. Povinné předměty
    Soubor odborných strojírenských předmětů - praktická zkouška
    Stavba a provoz strojů - ústní zkouška před zkušební komisí
    Strojírenská technologie - ústní zkouška před zkušební komisí

2. Nepovinné předměty
    Mechanika - ústní zkouška před zkušební komisí
    Matematika - písemná zkouška
    Cizí jazyk - ústní zkouška před zkušební komisí   

18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – Aplikované informační technologie

1. Povinné předměty
    Soubor odborných předmětů IT - praktická zkouška
    Aplikační software - ústní zkouška před zkušební komisí
    Programování a vývoj aplikací - ústní zkouška před zkušební komisí

2. Nepovinné předměty
    Elektrotechnika - ústní zkouška před zkušební komisí
    Matematika - písemná zkouška
    Cizí jazyk - ústní zkouška před zkušební komisí     

64-41-L/51  PODNIKÁNÍ

1. Povinné předměty
    Soubor odborných předmětů P - praktická zkouška     
    (Souvislé účtování v podniku; Obhajoba podnikatelského záměru)
    Ekonomika podniku a marketing - ústní zkouška před zkušební komisí
    Účetnictví a management - ústní zkouška před zkušební komisí
 
2. Nepovinné předměty
    Práce s počítačem - ústní zkouška před zkušební komisí
    Písemná a elektronická komunikace - ústní zkouška před zkušební komisí
    Matematika - písemná zkouška
    Cizí jazyk - ústní zkouška před zkušební komisí