MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018

Zkušební předměty společné části MZ (§ 78 ŠZ)

  • Společná část MZ se skládá ze 2 povinných zkoušek
  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika
  • V rámci společné části MZ může žák dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky  stanovené prováděcím předpisem.

Zkušební předměty profilové části MZ (§ 79 ŠZ)

  • Profilová část se koná ze 3 povinných zkoušek, které stanoví školní vzdělávací program pro jednotlivé obory vzdělání.
  • V rámci profilové části MZ může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy.

Podrobné informace budou zveřejněny v termínech stanovených právními předpisy.