Příprava k přijímací zkoušce (24.1.2020)

    Nabízíme žákům 9. ročníků základních škol a dalším uchazečům o studium maturitních oborů na naší škole, kurzy k přijímacím zkouškám Bližší informace naleznete v sekci "Pro uchazeče/Přijímací zkoušky/Příprava k prijímacím zkouškám"