Mimořádná opatření pro zajištění přípravy maturitních a závěrečných zkoušek (6.5.2020)

  V sekci "Pro žáky" i v sekci "Rodiče" naleznete detailní popis mimořádných opatření, včetně odkazu na stažení čestného prohlášení, pro zajištění provozu od 11. 5. 2020

  Mimořádná opatření pro zajištění přípravy k MZ a ZZ

  >>>>>>>>>>>> odkaz na čestné prohlášení pro žáky ve fromátu .pdf  <<<<<<<<<<<

  Střední průmyslová škola, Tachov, Světce1 zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem  přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

  Zahájení přípravy začíná nástupem do školy nebo na odborný výcvik dne 11. 5. 2020.  Rozpis obdrží žák prostřednictvím Edookitu.

  Při cestě do školy/odborný výcvik má žák zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouškou). Dodržuje odstup dva metry od ostatních. Před školou dodržuje žák odstup dva metry a má zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.

  Nesmí dojít k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (ne doprovázejícím osobám). 

  Při nástupu do výuky se žák prokáže Čestným prohlášením o neexistenci virového infekčního onemocnění. Tiskopis Čestného prohlášení byl zaslán žákovi, zákonnému zástupci Edookitem  a je zároveň přístupný na webových stránkách školy.

  Při nástupu do školy a v průběhu přípravy budou dodržována všechna hygienická opatření předepsaná ministerstvem školství. Žáci musí mít dvě ochranné roušky a sáček na uložení roušky. Dále z důvodů hygienických opatření musí mít každý žák vlastní pomůcky pro výuky.

  Po nástupu do výuky budou žáci proškoleni o organizaci výuky a všech souvisejících hygienických opatřeních.

  Škola vede evidenci o docházce žáků.

  Upozorňujeme, že: 

  1. Nebude poskytováno ubytování na domově mládeže.
  2. Nebude poskytováno stravování a nebudou v provozu automaty (jídlo a nápoje s sebou).
  3. Je omezena doprava (prázdninový režim).
  4. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  5. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,  po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka,  je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

   >>>>>>>>>>>> odkaz na čestné prohlášení pro žáky ve fromátu .pdf  <<<<<<<<<<<

  V Tachově, Světcích 6. května 2020