Informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2020/2021 vč. hygienických opatření, čestného prohlášení (19.5.2020)

    V sekci "Pro uchazeže/Přijímací řízení" byle zveřejněny informace ředitelky školy k PŘ pro šk. rok 2020/2021. Také zde naleznete soubor hygienických opatření a hlavně čestné prohlášení.